กลุ่มบริษัทแสงไทย เป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ยาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์ และเภสัชกรรมมานาน
กว่า 60 ปี ด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำการผลิตและพัฒนาเวชภัณฑ์ยาที่ดีมีคุณภาพสูง เทียบเท่ามาตรฐานสากล แต่จำหน่ายในราคาที่ยุติธรรม
และเหมาะสม
แก่ผู้บริโภค โดยคุณสัญญา ตันศิริคงคล ผู้ก่อตั้งบริษัทได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพ และความสำคัญของยารักษาโรค
ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกคน รวมถึงปัญหาการขาดแคลนเวชภัณฑ์ ปัญหาผลิตภัณฑ์ยาที่นำเข้าจากต่างประเทศที่มีราคาสูง และปัญหาการเข้าถึง
ยาได้ยากของกลุ่มผู้บริโภค   
  

กลุ่มบริษัทแสงไทย ประกอบไปด้วย
     1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงไทยกำปะนี ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ยาที่ได้รับ ใบรับรองการผลิตยาที่ดี (GMP) จากกระทรวงสาธารณสุข     

..............โดยประกอบด้วยกลุ่มเวชภัณฑ์ดังนี้
   .............  •  กลุ่มยาสำหรับโรคเกี่ยวกับตาและหู
   .............  •  กลุ่มยาสำหรับโรคผิวหนัง
   .............  •  กลุ่มยาสำหรับโรคทั่วไป
.........
.........โดยผลิตในรูปแบบของยาปราศจากเชื้อ ยาครีม ยาเม็ด และยาน้ำ ที่ได้คุณภาพตามหลักกระบวนการผลิตที่ดี GMP (Good Manufacturing
          Practice) รวมถึงมาตรฐานคุณภาพการบริหารงานจัดการองค์กร (TQM ) ที่หน่วยงานของเราได้นำมาใช้และให้ความสำคัญ     

     2. บริษัท แสงไทยเมดิคอล จำกัด ทำหน้าที่ดูแลและบริหารจัดการในส่วนงานการตลาดและการจัดจำหน่าย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถ
   ........จำหน่ายได้ในราคาที่เหมาะสมกับกลุ่มประเทศในทวีปเอเชีย

      •  พ.ศ. 2491 กำเนิดร้านขายยา แสงไทยกำปะนี สถานที่ขายยาประเภท ก. และเป็นตัวแทนจำหน่ายยาจากประเทศสหรัฐอเมริกา
   ......และยุโรป อาทิ ไอโซ - แสงไทย ยารักษาวัณโรคที่ได้รับความนิยมมาก
      •  พ.ศ. 2507 คุณสัญญา ก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดแสงไทยกำปะนี
      •  พ.ศ. 2514 คุณสัญญา ก่อตั้งบริษัท แสงไทยเมดิคอล จำกัด
      •  พ.ศ. 2520 บริษัท แสงไทยเมดิคอล จำกัด ได้ทำการแนะนำผลิตภัณฑ์ โทนาฟ ออกสู่ตลาด
      •  พ.ศ. 2523 บริษัท แสงไทยเมดิคอล จำกัด ได้ทำการแนะนำผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคตาออกสู่ตลาดเป็นครั้งแรก และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
      •  พ.ศ. 2535 หจก.แสงไทยกำปะนี ได้รับการรับรองมาตรฐานกระบวนการผลิตที่ดี GMP (Good Manufacturing Process) ซึ่งเป็นปีแรก
.........ที่มีการนำระบบ GMP มาใช้เป็นมาตรฐานการผลิตในประเทศไทยเป็นครั้งแรก
      •  พ.ศ. 2538 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทแสงไทยเมดิคอล จำกัด เริ่มเป็นที่นิยมในกลุ่มต่างประเทศแถบทวีปเอเชีย เช่น ฮ่องกง พม่า ลาว กัมพูชา เป็นต้น

      •  พ.ศ. 2550 กลุ่มผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคตาของบริษัทแสงไทยเมดิคอล จำกัด ได้รับความนิยมจากผู้ใช้มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย
.........(ข้อมูลจาก IMS Health)     

      ด้วยความมุ่งมั่นที่จะผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพที่ดี ออกจำหน่ายในราคาที่ยุติธรรมและเหมาะสมให้กับสังคม
      อย่างสม่ำเสมอ จึงทำให้กลุ่มบริษัทแสงไทย ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากแพทย์ เภสัชกร และประชาชนอย่างกว้างขวางมาโดยตลอด
      และกลุ่มบริษัทแสงไทยยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ผู้บริโภคชาวไทยมีสุขภาพที่ดี