โรคตา และ การใช้ยารักษา โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ วิสุทธิ์ ตันศิริคงคล
คำพังเพยที่ว่า
“ ดวงตาเป็นหน้าต่างแห่ง
ดวงใจ ”
นั้นเป็นคำพังเพยที่ใกล้ความจริงมาก
 
 


 
     
     
  โรคตา และ การใช้ยารักษา