ประวัติบริษัท แสงไทยเมดิคอล จำกัด

     ห้างหุ้นส่วนจำกัดแสงไทยกำปะนี และบริษัทแสงไทยเมดิคอล จำกัด มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของแพทย์ เภสัชกร และผู้บริโภคมากว่า 60 ปี โดย
คุณสัญญา ตันศิริคงคล ซึ่งมีประสบการณ์จากการเป็นผู้แทนขายยาเป็นเวลานาน ได้เล็งเห็นว่ายารักษาโรคเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประชาชน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในสภาวะสงครามโลกครั้งที่ 2 เพิ่งสงบลง ในขณะนั้น คุณสัญญาจึงก่อตั้งร้านขายยาตรงข้ามวัดไตรมิตร ชื่อ แสงไทยกำปะนี เพื่อทำการจำหน่าย
ยาสำเร็จรูปประเภท ก และเป็นเอเย่นต์ตัวแทนจำหน่ายยาของอีกหลายบริษัทจากประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป เช่น ไอโซ-แสงไทย ซึ่งเป็นยารักษา
วัณโรคและได้รับความนิยมอย่างมากในสมัยนั้น

     •  พ.ศ. 2504 คุณสัญญา ก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดแสงไทยกำปะนี เพื่อทำการผลิตยาแผนปัจจุบันที่มีคุณภาพออกจำหน่ายในราคายุติธรรม เนื่องจากยา
        ที่ผลิตในประเทศในขณะนั้นมีจำนวนน้อย ขณะที่ยาจากต่างประเทศมีราคาสูง ทำให้ผู้บริโภคประสบปัญหาในการเข้าถึงยา
        และคุณสัญญา ได้ก่อตั้งบริษัท แสงไทยเมดิคอล จำกัด เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของหจก.แสงไทยกำปะนี
     •  พ.ศ. 2520 บริษัท แสงไทยเมดิคอล จำกัด ได้แนะนำผลิตภัณฑ์ โทนาฟ ออกสู่ตลาด
     •  พ.ศ. 2523 บริษัท แสงไทยเมดิคอล จำกัด ได้แนะนำผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคตาออกสู่ตลาดเป็นครั้งแรก
     •  พ.ศ. 2535 หจก.แสงไทยกำปะนี ได้รับการรับรองมาตรฐานกระบวนการผลิตที่ดี GMP (Good Manufacturing Process) ซึ่งเป็นปีแรกที่มีการ
        นำระบบ GMP มาใช้เป็นมาตรฐานการผลิตในธุรกิจยาในประเทศไทยเป็นครั้งแรก
     •  พ.ศ. 2538 ผลิตภัณฑ์ของบริษัท แสงไทยเมดิคอล จำกัด เริ่มเป็นที่นิยมในต่างประเทศ เช่น ฮ่องกง พม่า ลาว กัมพูชา เป็นต้น
     •  พ.ศ. 2550 ผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคตาของบริษัทเป็นที่นิยมมีผู้ใช้มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย (ข้อมูลจาก IMS Health)

     จากการดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่น ความซื่อตรงต่อผู้บริโภคเสมอมาและได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคด้วยดีมาตลอด จึงทำให้บริษัทแสงไทยเมดิคอล จำกัด เติบโตมาควบคู่กับวงการการแพทย์ประเทศไทย จวบจนปัจจุบัน