ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงไทยกำปะนีประกอบด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะทาง ทั้งเภสัชกร และนัก
วิทยาศาสตร์ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพทั้งในส่วนวัตถุดิบ, สินค้าสำเร็จรูป และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้ได้คุณภาพ
มาตรฐานระดับสากล โดยเฉพาะการนำเข้าวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริกา และการ
ควบคุมในทุกขั้นตอนการผลิตอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
มาตรฐานตามตำรับเภสัช ภายใต้การควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice)
ซึ่ง หจก.แสงไทยกำปะนีได้รับการรับรองมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นปีแรกที่มีการนำระบบ GMP มาใช้ในอุตสาหกรรมยาของประเทศไทย นอกจากนี้เรายังตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของการบรรจุ และ
การจัดเก็บผลิตภัณฑ์ในสถานที่ที่ สะอาด ปลอดภัย พร้อมทั้งการควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสม

     ด้วยความใส่ใจในการควบคุมคุณภาพการผลิตในทุกขั้นตอนก่อนการส่งถึงมือผู้บริโภค จึงทำให้
หจก.แสงไทยกำปะนี เป็นผู้พัฒนาและผลิตเวชภัณฑ์ยาที่ได้รับความเชื่อถือมานานตราบจนปัจจุบัน
ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ