ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงไทยกำปะนีประกอบด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะทาง ทั้งเภสัชกร และนักวิทยาศาสตร์ ที่ทำหน้าที่
ตรวจสอบคุณภาพทั้งในส่วนวัตถุดิบ, สินค้าสำเร็จรูป และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้ได้คุณภาพมาตรฐานระดับสากลโดยเฉพาะการนำเข้าวัตถุดิบ
ที่มีคุณภาพจากประเทศในยุโรป และ สหรัฐอเมริกา และการควบคุมในทุกขั้นตอนการผลิตอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ทุกขั้นตอนของกระบวน
การผลิตได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามตำรับเภสัช ภายใต้การควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) ซึ่งหจก.แสงไทยกำปะนีได้รับการรับรองมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นปีแรกที่มีการนำระบบ GMP มาใช้ในอุตสาหกรรมยาของประเทศไทย นอกจากนี้ เรายังตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของการบรรจุและการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ในสถานที่ที่ สะอาดปลอดภัย พร้อมทั้งการควบคุม
อุณหภูมิให้เหมาะสม

    ด้วยความใส่ใจในการควบคุมคุณภาพการผลิตในทุกขั้นตอนก่อนการส่งถึงมือผู้บริโภค จึงทำให้ หจก.แสงไทยกำปะนี เป็นผู้พัฒนา
และ ผลิตเวชภัณฑ์ยาที่ได้รับความเชื่อถือมานานตราบจนปัจจุบัน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ