สนใจติดต่อสอบถามข้อมูล หรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ได้ที่

บริษัทแสงไทย เมดิคอล จำกัด
เลขที่
148/19-21 ถนน นางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 02-286-2503, 02-287-1299, 02-678-3561-7, 02-678-3888
โทรสาร :
02- 678-1300

หรือส่งอีเมลล์มาได้ที่ : info@sengthai.com