Acephen
ใช้บรรเทาอาการไข้หวัด
  

 

Acephen DA
บรรเทาอาการไข้หวัดที่มีอาการตัวร้อน 

 

Alukalin
บรรเทาอาการปวดท้อง
 

 

ฺำัBevits
ใช้รักษาโรค และป้องกันโรคขาดวิตามิน บี1

 

Bisolax
เป็นยาระบายแก้ท้องผูก
 

 

Bromic
ช่วยละลาย และขับเสมหะ 

 

Broncholyl
ช่วยละลาย และขับเสมหะ

 

Cimetin
ใช้รักษาโรคทางเดินอาหาร

     
     
 
 
     
 

Antamin
เป็นยาแก้อาการแพ้ ที่เกิดขึ้นกับร่างกายเนื่องจากสารเป็นพิษ

 

Betaplex
เป็นวิตามินบีรวม ใช้บำรุงร่างกาย

 

CO-Trim
ใช้รักษาโรคและอาการอักเสบเนื่องจากติดเชื้อของระบบ
ทางเดินหายใจ

 

Clotricin
ใช้สอดช่องคลอดรักษาอาการอักเสบ

 

Colsor
ใช้รักษาโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส

 

Cyprotin
ใช้รับประทานแก้แพ้

 

Covit
ใช้ป้องกันโรคขาดวิตามิน

 

Cyavit
รักษาโรคโลหิตจางชนิดเพอร์นิเซียส

   
 
    1 2 3