Composition:
 

Tolnaftate

1% w/w
    2% w/w
     
  Tonaf 1%  
  12 x  5 gm.  
  12 x  15 gm.  
     
  Tonaf 2%  
  12 x  5 gm.  
  12 x  15 gm.  

 

     
 

เป็นครีมเนื้อละเอียด ไม่เหนียวเหนอะหนะ ให้ผลในการรักษาโรค
ผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา เช่น น้ำกัดเท้า ฮ่องกงฟุต คันตามนิ้วมือ
นิ้วเท้า คันในร่มผ้า กลากเกลื้อน เชื้อราบนหนังศีรษะ